Politieke avonturen

- Posted in politiek

De verkiezingen voor de Kamer (Federaal), Vlaams parlement, Europa en Brussel komen er aan. Op 26 mei stemmen we wie ons zal vertegenwoordigen in de respectievelijke regeringen.

Ik hoor van vele mensen dat de politiek hen niet interesseert, dat ze het nieuws niet meer volgen, dat er toch niks kan veranderen. Ook ik ben politiek soms moe, maar toch denk ik dat positieve veranderingen mogelijk zijn.

Ik zou hierbij een warme oproep doen om voor je eind deze maand je stem uitbrengt de nodige research te doen naar een kandidaat die echt uitdraagt waar jij voor staat. Verandering is mogelijk, maar dan moeten de juiste mensen verkozen worden.

Johan in de politiek!

Ik merkte dat telkens het verkiezingen was de interesse in politiek in mij opflakkerde. Door de combinatie van twee verkiezingen kort op elkaar, lokaal als regionaal, speelt er heel wat in het politieke landschap.

Ik koos ervoor om begin dit jaar lid te worden van Jong Vld Groot-Antwerpen.

Ik heb al heel wat ambitieuze mensen leren kennen die ervoor gaan om hun accenten op tafel te leggen. Door vele discussies en eigen politieke analyse meen ik de juiste partijkeuze te hebben gemaakt. De standpunten van Open Vld komen het meest overeen met mijn politieke standpunten.

Eerste prioriteit: mijn bedrijf

Mijn eerste prioriteit bestaat er uit om mijn bedrijf uit te bouwen. Wij zoeken 3 nieuwe mensen, en ik wil dit jaar echt een nieuw niveau bereiken. Ik kom dus niet op bij deze verkiezingen en sta niet op een lijst. Voor mij is er nog te veel te leren en te doen in het bedrijfsleven om het beleid mee te bepalen.

Maar ik wil wel van uit het bedrijfsleven duidelijk kunnen ijveren voor de juiste accenten. Er is administratieve vereenvoudiging nodig en een goed gebruik van het (te grote) overheidsbeslag.

Ik wil zuurstof om te kunnen ondernemen. Het interesseert me niet om snel rijk te worden met een extreem lage vennootschapsbelasting of dergelijke; wat me wel interesseert is effectief een bedrijf kunnen opbouwen, mensen kansen kunnen geven, en eerlijke fiscaliteit.

Waarom Open Vld?

Ik kan me het meest vinden in de Open Vld-mening in menig politiek debat dat ik volgde. Ik vind mezelf terug in de kernwaarden van het liberalisme. Individuele vrijheid gekoppeld met verantwoordelijkheid.

Jong Vld is de Open Vld van morgen. De liberale partij vernieuwt. Als je zelf interesse hebt om mee te doen, contacteer me gerust.

Wat doe je dan zoal?

Met Jong Vld Groot-Antwerpen zitten we maandelijks samen om de werking te bespreken. Iedereen is vrij om zijn eigen inbreng te geven over hoe we kunnen wegen op het maatschappelijk debat.

We organiseren evenementen zoals Politiek achter de Schermen, waar een aantal politici in een panelgesprek praten over hoe het politieke leven eruit ziet voor hen.

Eind februari was er een jongerencongres waar belangrijke maatschappelijke onderwerpen werden besproken. Ter voorbereiding dachten we in groep en individueel na over verschillende statements over waar de maatschappij naar toe moet. Voor mij was dit congres een hoogtepunt in het begin van politieke avonturen.

Onlangs was er een campagnedag rond werk in België. Zulke dagen zijn leerrijk omdat die je politieke ideeën ofwel valideren ofwel je toch weer aan het denken zetten.

De laatste weken help ik mee met de campagne van Christian Leysen. Ik vond dat een campagna die enkel op social media gebaseerd was neit voldoende was en maakte een website.

(Ik zou het trouwens tof vinden moesten meer politici een website hebben met duidelijke standpunten, maar dat terzijde.)

Welke topics?

Ik interesseer me het meest in ondernemen, in de toenemende digitalisering en hoe we daar om mee moeten gaan, en in openbaar vervoer. Dat zijn echt topics waar ik mij in vast kan bijten.

Als het over ondernemen gaat denk ik vooral aan zuurstof om te ondernemen: hoe kan een klein bedrijf op een goede manier groeien? Hoe zit de balans tussen belastingen en overheidssteun?

Binnen het topic digitalisering komt mijn politieke interesse samen met wat ik op werkvlak probeer te doen: ons gebruik van computers menselijk houden. Al te vaak wordt technologie gezien als een heilige graal die de oplossing is voor allerhande problemen, maar uiteindelijk meer problemen creëert. De digitale geletterdheid van de overheid moet sterk omhoog.

Dan het openbaar vervoer. Openbaar vervoer kan het beste vervoer zijn. Maar dat is het momenteel niet. De stiptheid en dienstverlening van de NMBS moet omhoog. Er is nood aan een Europees treinnetwerk. De rol van traditionele vervoersmiddelen in het stadslandschap moet in vraag worden gesteld nu er betere technologische oplossingen komen voor die “last mile”.

Met deze topics ga ik verder aan de slag om mijn politieke inbreng te doen.

Ik hoop dat iedereen op 26 mei een verstandige keuze maakt, zodat er een nieuwe centrum-rechtse regering gevormd kan worden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *