VLAIO jaarverslag: jaar na jaar slechter

- Posted in belgische-problemen entrepeneurship

In het VLAIO jaarverslag van 2017 stond welke bedrijven er steun kregen in met innovatiesubsidies en waarom.

In het jaarverslag van 2018 stonden enkel namen van bedrijf en het bedrag. Geen woord over wat zij doen.

In het jaarverslag van 2019 is het blijkbaar zelfs niet meer nodig om een oplijsting van bedrijven te maken die steun ontvingen.

Tijd voor een vraag hierover in de relevante commissie, mij dunkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *