Technische werkloosheid: structurele maatregelen nodig in plaats van tijdelijke

- Posted in belgische-problemen ondernemen opinie politiek

Het kabinet van Minister van Werk Dermagne (PS) beslist dat iedereen die meer dan 52 dagen technisch werkloos is geweest tussen maart en eind november geweest per dag een extra bedrag krijgt. Dit kost de belastingsbetaler 180 miljoen. (De Tijd, 11 december)

Dit zijn dus voor alle duidelijkheid mensen die in een bedrijf zijn blijven werken en niet ontslagen zijn, omdat de crisis hen tijdelijk zonder werk zette.

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf zoals StageCo dat de opbouw doet van podia voor evenementen. Geen fysieke evenementen, dus: technisch werkloos.

Dit is gedragen door vakbond ABVV, die de pluimen op hun hoed stak.

De structurele werkloosheidsuitkering dient waar ze voor dient. De tijdelijke ook. Maar als tijdelijk niet zo tijdelijk blijkt te zijn, loop je snel vast.

Een overbruggingsrecht dient om een overbrugging te maken. Technische werkloosheid is een goede tijdelijke logica, maar als die werkloosheid aansleept, dan moet dat leiden tot ontslag. Een bedrijf moet als een bedrijf runnen en kan niet proberen rekenen op overheidslogica om overeind te blijven.

Als een gezondheidscrisis meer dan 9 maanden aansleept,  met perspectief op nog eens 9 maanden, en wie weet hoe lang daarna, dan gaat het niet meer om een kleine overbrugging.

Dan moet je de structurele logica gebruiken. Die bestaat. Waarom wordt die niet toegepast en/of aangepast ipv al dat gemorrel in de marge?

Verschillende sectoren zitten compleet in nood. Maar je kan als overheid niet alle noodlijdende bedrijven gaan redden. Je moet keuzes maken waar je inzet voor een maximale reddingsboei voor diegenen die gezond waren, oplettende dat je geen belastingsfondsen gebruikt om bedrijven die al noodlijdend waren te redden en ons zo in een diepe structurele schuldenput te wentelen.

Ik pleit voor een blijvene monitoring en aanpassing van de structurele werkloosheidsmaatregelen, die dan voor altijd kunnen gelden, in plaats van deze eenmalige “cadeautjes” om de achterban tevreden te stellen. Een systeem kan enkel maar werken als er een consistente logica is die toegepast kan worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *