Monthly Archives: April 2021

Federale informatisering 2021

- Posted in bds digitalisering overheid

Hieronder een gerichte lezing van het regeerakkoord, met de focus op digitalisering. Pagina 70, over informatisering justitie: De doorgedreven informatisering van Justitie wordt onverminderd doorgezet. Daarom worden de informaticaplatformen voor de rechtelijke orde gemoderniseerd en geharmoniseerd. Er komen eenheidsloketten zodat burgers en ondernemingen vlotter toegang krijgen tot hun gerechtelijke dossiers. Juridische beroepsbeoefenaars krijgen een digitale […]